• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Публічна інформація

ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Нормативно-правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про захист персональних даних»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 липня 2011 р. N 740 «Про затвердження граничних норм витратна копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію»

Распоряжение Харьковского городского головы от 21.04.2011 № 1783 «Об организационно-правовых мерах обеспечения права на доступ к публичной информации»

Распоряжение Харьковского городского головы от 09.02.2017 № 12 «Об утверждении Положения об отделе обеспечения доступа к публичной информации Департамента делопроизводства Харьковского городского совета»

Решение исполнительного комитета Харьковского городского совета от 28.09.2011 № 683 «Об утверждении размера фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросам на информацию, и порядка возмещения этих расходов»

Распоряжение Харьковского городского головы от 30.12.2015 № 156 «Об утверждении Перечня сведений, составляющих служебную информацию и которым предоставляется гриф ограничения доступа «Для служебного пользования»

Порядок рассмотрения запросов на публичную информацию в Харьковском городском совете и его исполнительных органах

Порядок рассмотрения запросов на публичную информацию в КУ ХДДЮТ

Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в комунальному закладі «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області»

Порядок складання та подання запиту на інформацію

З метою подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до приймальні Палацу, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61153, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 55. Директору КЗ "Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської обл."

Запити, які адресовані директору КЗ ХПДЮТ, також приймають:
факсом за номером: 0572 625065
електронною поштою: dvorec@kharkivosvita.net.ua

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар - друкарка або діловод Палацу, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Послуги з надання інформації на запит надаються безкоштовно.

У разі , якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, інформація надається запитувачу ( в тому числі на його електронну адресу) тільки після відшкодування ним фактичних витрат на копіювання або друк, починаючи з першої сторінки.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації з питань доступу до публічної інформації

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Кiлькiсть переглядiв: 1859