Державна атестація закладу у 2016 році


Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради Харківської області №10 від 14.01.2016

Про проведення атестаційної експертизи Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області download


Робоча програма атестаційної експертизи Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області download


15.02.2016 року розпочато державну атестацію ХПДЮТ.

Представники комісії ознайомили працівників Палацу з планом перевірки.

Головний спеціаліст Департаменту освіти Харківської міської ради Зелінський Юрій Іванович виступив з докладом на тему "Інформація від Департаменту освіти Харківської міської ради, щодо створення умов для забезпечення функціонування ПНЗ ХПДЮТ".

Директор Палацу Боровська Світлана Василівна виступила з докладом на тему "Презентація діяльності Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості".

Фотоархів 15.02.2016, доклад Боровської С.В. у вкладеннях


Згідно із робочою програмою атестаційної експертизи у Палаці було перевірено:

  1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.
  2. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.
  3. Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.
  4. Наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.
  5. Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу.
  6. Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.
  7. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів.
  8. Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу: стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених піл час попередніх заходів контролю: відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).
  9. Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради Харківської області №71 від 22.03.2016

Про результати атестаційної експертизи Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області


Наказ ХПДЮТ №22 від 23.03.2016

Про результати атестаційної експертизи Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради


Оголошення про атестацію Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

На виконання абзацу другого п. 13 Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, та на виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.03.2016 № 71 «Про результати атестаційної експертизи Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області» Департамент освіти Харківської міської ради повідомляє, що Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області (далі – ХПДЮТ) пройшов атестаційну експертизу з 15.02.2016 по 04.03.2016.

Згідно з висновком атестаційної комісії від 04.03.2016 освітні послуги, що надаються ХПДЮТ, відповідають нормативним вимогам. Навчальний заклад визнано атестованим. Підтверджено право ХПДЮТ на надання позашкільної освіти.

У 2016 РОЦІ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЗНАНО АТЕСТОВАНИМ


Публікації оголошення про атестацію ХПДЮТ у ЗМІ


Чергова атестація у 2026 році.

Кiлькiсть переглядiв: 157