Інформація про підсумки роботи Палацу в 2018-2019 навчальному році

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості працював над реалізацією завдань, поставлених методичною радою Палацу в рамках теми «Особливості організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу», що є І-ю підтемою основної методичної проблеми «Компетентнісний підхід в закладі позашкільної освіти», обраної педколективом на 2018/2021 навчальні роки у відповідності до Конституції України, Законам України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції позашкільної освіти і виховання, Положення про позашкільний навчальний заклад, Конвенції про права дитини, рішень педагогічних рад Палацу.

Протягом навчального року педагогічний колектив Палацу продовжив роботу над створенням умов для творчої самореалізації вихованців, формуванням особистих рис громадянина України, виявленням обдарованих дітей, розвитком стійких професійних інтересів та нахилів. Значна увага приділялась опрацюванню теоретичних та практичних питань виявлення та розвитку особистісно-професійних якостей вихованців через включення гуртківців в колективні форми творчої діяльності, залучення дітей та підлітків до участі у масових заходах різного рівня...

Подробиці у файлі Річний звіт про діяльність закладу 2018-2019.pdf у вкладеннях

Кiлькiсть переглядiв: 0